Orienteering Federation of the

Akmola Region (Kazakhstan)

Head

 

President: Eduard Davtyan

 

Vice-President: Yevgeniy Tsvetkov

+7 771 244 4137

+7 771 253 9242

+7 778 111 3674

Yuriy Chekhovskoy

Coach in the Zerenda District

Yekaterina Kikhtenko

Coach in the Makinsk city

Eduard Davtyan

Coach in the Makinsk city

Coaches

Our team